Farmy fotowoltaiczne

„Nasze elektrownie fotowoltaiczne powstają w starannie wyselekcjonowanych lokalizacjach, zapewniających optymalne warunki do ich pracy oraz gwarancję odbioru wyprodukowanej energii przez odpowiedni dla danej miejscowości koncern energetyczny.”

Seweryn Ślaski

Dotychczas standardem w branży farm fotowoltaicznych były realizacje o mocy od jednego do trzech megawatów. SVERINUS zwiększa skalę i przenosi biznes na wyższy poziom. Nasze elektrownie będą osiągały moc aż do kilkudziesięciu kilowatów. Pozwoli to efektywnie wykorzystywać zasoby firmy oraz środki inwestycyjne. Właśnie w ten sposób generujemy dla Was wysoki zysk i dochód pasywny, który wypłacamy już od pierwszego miesiąca.

Kluczowe czynniki inwestycji:

atrakcyjny dochód pasywny dla inwestora

zwrot zainwestowanego kapitału w krótkim czasie

funkcjonowanie inwestycji przez kilkadziesiąt lat

rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży

rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

system wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych

możliwość zwiększenia rentowności dzięki dotacjom i koncesji na obrót energią

biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone i mogą być sprzedane lub podarowane

inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki

ochrona środowiska, jakości powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawa jego bezpieczeństwa energetycznego

Masz pytania? Napisz do nas