Modele inwestycji

„Opracowaliśmy modele kontraktów zróżnicowane pod względem długości trwania: od roku do pięciu lat. Wiemy, że Inwestorzy mają rożne potrzeby, które uwzględniliśmy. Można inwestować standardowo, na rok, ale można też wydłużyć okres inwestycji tak, by zmaksymalizować poziom zwrotu z inwestycji.”

Seweryn Ślaski

Analizując potrzeby i preferencje naszych inwestorów, zbudowaliśmy kilka modeli inwestycyjnych, różniących się celem, jaki chcesz osiągnąć.

Jeśli zależy Ci na stałym dochodzie pasywnym i regularnej wypłacie zysku, który na bieżąco zasili Twój domowy budżet, proponujemy:

Wypłaty miesięczne

 • 4% wpłacanego kapitału
  wypłacane po 3.miesiącu, przy min. rocznej umowie
 • Wypłaty kwartalne
  6% wpłaconego kapitału
  wypłacane przy min. rocznej umowie

Jeżeli ważna jest dla Ciebie łączna, zmaksymalizowana stopa zwrotu, proponujemy:

 • Wypłaty półroczne
  8% wpłaconego kapitału
  przy min. rocznej umowie
 • Wypłaty roczne
  10% wpłaconego kapitału
 • Wypłaty 2-letnie lub 3-letnie
  12% wpłaconego kapitału

Pamiętaj!
Przed końcem umowy inwestycyjnej to Ty samodzielnie decydujesz – czy rozliczamy umowę i wypłacamy kapitał, czy go reinwestujesz i zarabiasz dalej.

Masz pytania? Napisz do nas

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SVERINUS Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181b. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO"). Zakres przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności, dostępna na stronie internetowej Spółki: Polityka prywatności