Wrz032020

7 filarów inwestycji w fotowoltaikę

Autor: SVERINUSUnijna polityka Zielonego Ładu, czyli zaawansowany plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki i ochrony środowiska naturalnego, zakłada zaprzestanie korzystania z energii opartej na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego do 2050 roku.

Intensywny rozwój branży odnawialnych źródeł energii sprzyja powstawaniu coraz większej ilości elektrowni pozyskujących energię z natury. Najłatwiej dostępnym źródłem energii na świecie jest energia słoneczna, którą dzięki panelom fotowoltaicznym możemy w coraz większym stopniu wykorzystywać w codziennym życiu. Dostępne na rynku instalacje w porównaniu do tych sprzed kilkunastu lat znacząco zwiększyły swoją wydajność, przy jednoczesnym spadku ceny nawet o kilkadziesiąt procent. Zasadnym jest więc nie tylko instalowanie paneli fotowoltaicznych na domu czy firmie, ale także rosnąca popularność wielkich farm fotowoltaicznych. Budowanych przez dużych graczy w celu obrotu energią lub - tak jak w przypadku SVERINUS S.A. - tworzenia zdrowego środowiska i zarabiania przez inwestorów, mogących stać się współwłaścicielami farm. W naszej ofercie inwestycyjnej mamy kilka nowych rozwiązań, obok sprawdzonego już modelu z comiesięczną wypłatą zysku - mówi Seweryn Ślaski, CEO SVERINUS S.A. W ostatnim czasie zawarliśmy umowy z dużymi inwestorami, którzy stają się współwłaścicielami farm. Pozwoli im to czerpać zyski nawet przez 25 lat. - dodaje Seweryn Ślaski. 

Powodów, dla których warto zainwestować w farmy fotowoltaiczne, niezależnie od modelu inwestycyjnego, jest wiele. Za 7 podstawowych filarów można uznać następujące:

  1. Bezpieczeństwo inwestycji

Inwestycja w dynamicznie rosnącą branżę przyszłości - farmy fotowoltaiczne to pewny sposób na dochód pasywny przez wiele lat, który nie jest zależny od niepewnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej. 

  1. Stopa zwrotu wyższa niż w tradycyjnych instrumentach

Projekty z zakresu energii odnawialnej pozwalają na osiągnięcie kilkunastoprocentowej stopy zwrotu z inwestycji, co jest szczególnie istotne przy obecnej sytuacji ekonomicznej na świecie. Dla porównania  - stopa zwrotu z lokat bankowych i obligacji zazwyczaj nie przekracza kilku procent rocznie. 

  1. Szybki zwrot z inwestycji

Opracowanie innowacyjnego modelu inwestycji pozwala na elastyczne angażowanie kapitału na okres jednego roku, a także zapewnia możliwość comiesięcznej wypłaty zysków. Przyjęty proces komunikacji, który trwa przez cały okres trwania umowy, inwestycyjnej zapewnia  stały dostęp do informacji, jak inwestowane są środki w danym momencie, a także pozwala na  poznanie możliwości związanych z realizacją kolejnych projektów.

  1. Zaangażowanie w ochronę środowiska i bezpieczeństwo energetyczne

Dzięki inwestycjom w elektrownie fotowoltaiczne zmniejszamy negatywne oddziaływanie gospodarki na środowisko naturalne. Polityka unijna zakłada wyeliminowaniu energii opartej na węglu do 2050 roku. Rozległa sieć prosumentów i małych elektrowni przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. 

  1. Rosnące zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie, żaden z przyjętych scenariuszy zmian w światowej gospodarce nie przewiduje, by się to zmieniło. W związku z wyczerpywaniem się tradycyjnych surowców, jak węgiel kamienny i brunatny, czy gaz,  służących do jej produkcji, coraz popularniejsze stają się odnawialne źródła energii z elektrowniami fotowoltaicznymi na czele.

  1. Gwarancja

Obowiązkiem spółek energetycznych, które należą do Skarbu Państwa, jest zakup zakontraktowanej wcześniej energii po określonych cechach.

  1. Wsparcie ze strony UE i państwa 

Unia Europejska przyjęła politykę, która zmierza do przekształcenia Europy w obszar wykorzystujący technologie niskoemisyjne oraz wspiera na płaszczyźnie finansowej i prawnej inwestycje zmierzające w tym kierunku, dzięki czemu odnawialne źródła energii będą preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki. Fotowoltaika w Polsce wspierana jest przez liczne programy rządowe, a duże projekty fotowoltaiczne uzyskują dotacje ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z dedykowanych programów Ministerstwa Rozwoju.

Wróć do publikacji