Kwi262020

Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę? Dochód pasywny na lata.

Autor: SverinusFunkcjonowanie każdego z nas, jak i naszych rodzin, silnie uzależnione jest od comiesięcznego dochodu. To on determinuje poziom zaspokojenia naszych potrzeb – od absolutnie podstawowych po potrzeby związane z naszym komfortem, bezpieczeństwem, przyszłością naszych dzieci i wnuków. Co za tym idzie, to on warunkuje poziom naszego zadowolenia, spokoju i życiowej satysfakcji. Warto więc go dywersyfikować.

Aktualna sytuacja gospodarcza została odczuwalnie zachwiana wskutek globalnej epidemii. To, co dziś już obserwujemy – ograniczone możliwości zarobkowe, wahania w relacjach z klientami, wstrzymywanie kontraktów, zrywanie umów, trudności w planowaniu przyszłościowych działań – zdaje się być dopiero początkiem. Wszystko wskazuje na to, że czas trwania pandemii oraz jej zasięg skażą wiele spośród osób aktywnych zawodowo na trudny i niestabilny czas. Znaczna część zarówno przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych zagrożona będzie realną wizją spadku dochodów lub utratą wykonywanego od dawna zajęcia. Zasadnym jest więc pozyskanie innych, stabilnych źródeł dochodu, które będą zabezpieczeniem w trudnym czasie.

Jednym z najbardziej stabilnych źródeł pasywnego dochodu, gwarantowanego przez lata, są dzisiaj inwestycje w innowacyjne farmy fotowoltaiczne. Dają możliwość uniezależnienia swojej sytuacji finansowej od sytuacji na rynku. W aktualnej sytuacji, gdy sektor zielonej energii intensywnie się rozwija i jest wspierany przez rządowe programy, inwestycja w farmy jest jednym z najbezpieczniejszych i najpewniejszych narzędzi inwestycyjnych. Elektrownia fotowoltaiczna może z powodzeniem funkcjonować nawet 35 lat, a prąd w niej wyprodukowany musi – zgodnie z obowiązującymi regulacjami - zostać odkupiony przez operatora energetycznego.

Co najważniejsze dochód pasywny w postaci zysku z inwestycji w farmy może być w prosty sposób dziedziczony, zabezpieczając Twoje dzieci.

Wróć do publikacji