Maj032020

Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę? Wysoka stopa zwrotu.

Autor: SverinusIstnieje wiele łatwo dostępnych narzędzi inwestycyjnych, służących pomnażaniu swoich oszczędności. Od najprostszych rachunków oszczędnościowych czy lokat bankowych, na których zarobimy do 3% rocznie, przez poddające się wahaniom fundusze inwestycyjne, po obligacje podmiotów prawnych lub Skarbu Państwa. Żadne z tych rozwiązań nie zapewnia stopy zwrotu z inwestycji wyższej niż kilka procent rocznie. Wszystkie obarczone są ryzykiem inwestycyjnym.

Obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce i na świecie jest wyjątkowo dynamiczna. Jednym z wkrótce spodziewanych efektów jest nagły i nieprzewidywalny wzrost inflacji, który zachwieje także rynkiem inwestycyjnym. Dlatego też szczególnie istotne jest dzisiaj poszukiwanie rozwiązań inwestycyjnych o jak najwyższych stopach zwrotu.

Inwestycje w projekty rozwojowe z zakresu energii odnawialnej pozwalają, przy prostocie obsługi porównywalnej z lokatami, osiągać kilkunastoprocentowe zwroty w ciągu roku. Warto pamiętać, że im dłuższą umowę zawieramy, tym na wyższe oprocentowanie w skali roku możemy liczyć.

Wróć do publikacji