Lis302020

Odnawialne źródła energii

Autor: SVERINUS



Energia elektryczna jest nam niezbędna do codziennego funkcjonowania.
Do tej pory była pozyskiwania ze spalania paliw kopalnianych,
czyli węgla kamiennego, brunatnego oraz ropy naftowej i gazu ziemnego.

Negatywne skutki paliw kopalnych na środowisko naturalne, społeczeństwo, a nawet gospodarkę są ogromne.
W procesie uzyskiwania energii z węgla do atmosfery uwalniają się ogromne ilości zanieczyszczeń, m.in. dwutlenek węgla, tlenek siarki. Przyczynia się to do ocieplenia klimatu i podniesienia poziomu wód.

Na szczęście coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę i  wiele państw zobowiązuje się do ograniczenia wydobycia i korzystania z tych surowców na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Odnawialne źródła energii (OZE) bazują na ekologicznych zasobach, które są niewyczerpywalne. Zaliczamy do nich energię słoneczną (fotowoltaika), energię wiatrową, energię wody i energię pochodzącą z wnętrza ziemi (energia geotermalna).

Wróć do publikacji