Lis062020

Opłata mocowa

Autor: SVERINUSOpłata mocowa, której termin wprowadzenia został przesunięty z października na styczeń 2021 r., wpłynie na zwiększenie rachunków za energię elektryczną.

Powodem wprowadzenia nowej opłaty jest konieczność inwestycji w budowę nowych elektrowni oraz modernizację i naprawę już istniejących. Pozyskane środki mają również finansować gotowość elektrowni do pracy, tak by mogły zapewnić gwarancję dostarczenia energii w razie problemów.

Opłata mocowa będzie naliczana od ilości energii pobranej z sieci w określonych godzinach szczytu i wyniesie ok. 10% rachunku za prąd.

Podwyżka cen może doprowadzić do zwiększenia zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, do których należy fotowoltaika. Tym bardziej, że prosumenci, którzy będą pokrywać zapotrzebowanie na prąd z własnego źródła energii (np. z paneli fotowoltaicznych), opłata mocowa nie będzie obowiązywać wcale lub w tylko w niewielkim stopniu. Jest to więc kolejna oszczędność dla właścicieli mikroelektrowni. Dodatkowo, z wyliczeń ekspertów wynika, że po wprowadzeniu opłaty, zwrot inwestycji w fotowoltaikę nastąpi średnio o rok szybciej, niż było to do tej pory szacowane.

Wróć do publikacji