Gru212020

Podsumowanie II edycji programu "Mój Prąd"

Autor: SVERINUSWłaśnie zakończyła się II edycja programu „Mój Prąd”, który jest jednym z największych europejskich programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Budżet programu wyniósł 1,1 mld złotych! 

Taka kwota pozwoliła na dofinansowanie 220 tys. gospodarstw na kwotę wynoszącą maksymalnie 5 tys. zł.

Dziennie składano nawet 2 tys. wniosków.

Łączna moc instalacji wyniesie 1,2 GW, co da rocznie 1200 GWh energii elektrycznej.

Dwie edycje programu „Mój Prąd” przyczyniły się do zredukowania CO2 o 1 000 000 kg rocznie! 

Wróć do publikacji