Relacje inwestorskie

DANE REJESTROWE

SVERINUS Energy Spółka Akcyjna

NIP: 7811909162,

Regon: 361255750

KRS: 0000553190, XII wydz. - Warszawa

STRUKTURA AKCJONARIATU

Slaskii Capital GmbH

Karol Maśluk

Seweryn Ślaski

Pozostali

Władze

Seweryn Dawid Ślaski

Co-FOUNDER | Chairman of the Supervisory Board

Karol Maśluk

Co-FOUNDER | CEO

Rada nadzorcza

Jacek Gręda

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Ślaski

Członek Rady Nadzorczej

Grupę kapitałową SVERINUS tworzą Spółki:

SVERINUS ENERGY S.A.

Pakiet akcyjny: 90%

Spółka odpowiedzialna
za realizację projektów
elektrowni fotowoltaicznych
o mocypowyżej 7 MW.

SARDIS SP. Z O.O.

Pakiet udziałowy: 99%

Spółka realizująca projekty
indywidualnych, domowych
i firmowych instalacji
fotowoltaicznyc